Alberta

Verified

Cần nữ thợ nails biết làm gel và bột, bao lương tùy theo tay nghề, típ cao, bao ăn ở, có phòng ở riêng, lương $4000/th and up.Xin liên lạc: 1 (780) 748- 6109 (780) 880-3637

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!