TIN CẬP NHẬT

Alberta

Verified

Cần nữ thợ nails biết làm bio gel và bột, bao lương tùy theo tay nghề, típ cao, bao ăn ở, có phòng ở riêng.Xin liên lạc: 1 (780) 748- 6109

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT