Ajax Spa Nails

Verified

Cần nữ thợ nails biết làm bột, bio gel, waxing, bao $150/ng, over ăn chia và thợ chân tay nước, waxing bao $120/ng. Pick up ở Jane / Finch & Jane / WilsonXin gọi: (647) 330-6119 (416) 720-2664

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT