TIN CẬP NHẬT

Ajax Durham Centre

Verified

Cần nữ thợ nails kinh nghiệm, biết làm everything, bao lương $120/ng, ăn chia 6/4. Full-set $30-$60, Mani-Pedi $40-$80.Xin gọi Danny: (905) 428-1119Cell: (905) 706-9669

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT