Thời Báo Vietnamese Newspaper

860 North Parkway Dr. Brampton

Verified

Cần thợ nails biết làm tất cả, bao lương cao hay ăn chia tuỳ kinh nghiệm, tiệm làm bio gel và solar (không làm acrylic). Cần partner giỏi, chổ làm thoải mái.Call Lisa: (647) 629-0907

error: Content is protected !!