69 Shoreham

Bsmt 1 ph. ngủ lớn, trước mặt là chợ Á Đông và bus, đi bộ sang York Uni. Dọn vào đầu th. 2. Ưu tiên nữ, bao tất cả. Xin gọi Long: (416) 543-4386Tuyết: (647) 289-5687