653 Mt. Pleasant / Eglinton, Toronto

Gấp gấp gấp! Cần thợ chân tay nước, bột, shellac, se chỉ, waxing. Tiệm đang đông khách, khách sang, típ cao. Xin gọi: C-(416) 885-4009 B-(416) 482-1108

Rating
Keyword

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT