TIN CẬP NHẬT

653 Mt. Pleasant / Eglinton, Toronto

Verified

Cần thợ chân tay nước, bột, shellac, se chỉ, waxing. Tiệm đang đông khách, khách sang, típ cao. Gấp gấp gấp!Xin gọi: C-(416) 885-4009 B-(416) 482-1108

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT