Thời Báo Vietnamese Newspaper

653 Mt.Pleasant / Eglinton - Downtown Toronto

Cần gấp nam nữ thợ nails biết làm bột và chân tay nước,bao lương over ăn chia, tiệm đông khách, khách sang, lương cao, típ hậu. Xin gọi: (416) 885-4009(416) 482-1108

error: Content is protected !!