653 Mt.Pleasant / Eglinton

Downtown Toronto. Cần gấp thợ biết bột, chân tay nước, bao lương hơn ăn chia, đông khách, khách sang, lương cao, típ hậu, gấp gấp gấp.Xin gọi: (416) 885-4009(416) 482-1108