1 phòng ngủ cho thuê, bao tất cả, có parking, dọn vào anytime. Xin gọi: (647) 966-2681