TIN CẬP NHẬT

415 Yonge St., Toronto

Verified

Cần thợ nails biết làm chân tay nước hay đắp gel càng tốt, tiệm đông khách, full/part-time. Biết Tiếng Anh càng tốt. Xin gọi Yen: (647) 896-7933 Tiếng Anh: (416) 916-9223

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT