Tiệm ở Toronto 1200 sqft, 2 phòng waxing, facial, 4 ghế, 3 bàn, có thể mở rộng thêm, rent rẻ $1300/tháng incl. nước + heat, lease dài, có bếp & bsmt, giá $28,000. Xin gọi: (647) 809-3558