Thời Báo Vietnamese Newspaper

2013 Toyota Mini Van XE

Thắng, body, lốp tốt, chạy 140,000 km, bao Cert & Emmi. ghế da, backup camera, có bản đồ. Bảo đảm máy hộp số 1 năm. Giá $12,000.Xin gọi: (437) 235-1969 (416) 874-0432

error: Content is protected !!