2010 Dodge Caravan 3.3L Blue

Verified

72,000km, bao chỉnh thắng & thay nhớt. Máy & giàn đồng còn tốt. Chủ không chạy nữa nên bánXin gọi chú Quý: (647) 498-6224

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT