160 Hwy 20 - Fonthill

Cần sang tiệm nails vì lý do sức khoẻ, tiệm có 5 bàn 7 ghế. Xin gọi Lily: (905) 325-6360