Thời Báo Vietnamese Newspaper

1227 Bloor St. West

Cần 1 phụ nữ trung niên phụ việc nhà và thích nấu ăn. Sạch và gọn gàng. Bao ăn ở. $60/ ngày trả tiền mặt. Làm từ 10 am – 8pm. Xin gọi: (416) 830-5348

error: Content is protected !!