Thời Báo Vietnamese Newspaper

I08 : Dạy Học

Rating
Featured/Unfeatured
Claimed/Unclaimed

Lop JK-12. Math, English, Science, French. Kinh nghiệm, tận tâm, có trách nhiệm. Do Thạc sĩ nghành giáo dục Đại Học Toronto đảm nhiệm. Có nhận dạy tại gia (in-home tutoring). Xin gọi: (647) 500-1484 http://www.phamlearning.com

Dạy kèm lớp 1-Đại học. Toán, Lý, Hoá, Sinh, Anh Văn, Tiếng Pháp, Economics, Accounting. Lớp Art, IB, AP, IELTS. Kinh nghiệm, Tận Tâm, Hiệu QuảXin gọi: (416) 837-7872 (437) 970-2909

Dạy kèm, hướng dẫn bài tập ở trường cho lớp 2-12, Toán, Sinh, Lý, Hóa, Anh Văn, hướng dẫn trước để học sinh dễ dàng tiếp thu đạt kết quả cao. Nhận làm bảo hiểm du lịch, nhân thọ, bệnh ngặt nghèo. Xin gọi Hằng (H.B.Sc.): (647) 283-4553

Showing 4 results
error: Content is protected !!