I08 : Dạy Học

Rating
Featured/Unfeatured
Claimed/Unclaimed
(647) 283-4553(647) 283-4553

Dạy kèm, hướng dẫn bài tập ở trường cho lớp 2-12, Toán, Sinh, Lý, Hóa, Anh Văn, hướng dẫn trước để học sinh dễ tiếp thu đạt kết quả cao. Nhận làm bảo hiểm du lịch, nhân thọ, bệnh ngặt nghèo. Xin gọi Hằng (H.B.Sc.): (647) 283-4553

(647) 500-1484(647) 500-1484

lớp JK-12 Math, English, Science, French, kinh nghiệm, tận tâm, trách nhiệm, Thạc sĩ giáo dục ĐH Toronto đảm nhiệm, nhận dạy tại gia (in-home tutoring). http://www.phamlearning.com.Xin gọi: (647) 500-1484

(647) 499-6350(647) 499-6350

lớp 9-12, đặc biệt Advance function, Calculus, Vector, với hơn 38 năm kinh nghiệm, ưu tiên khu vực downtown Toronto. Xin gọi Tran: (647) 271-8046sau 7PM: (647) 499-6350

Showing 4 results