H02 : Tìm Bạn

Rating
Featured/Unfeatured
Claimed/Unclaimed

Tôi tên Gus, cao 6.2 feet, hiện là machine technician, công việc vững chắc, muốn làm quen for casual dating với bạn nữ từ 38 – 52 tuổi, vì tôi là người Canada nên bạn cần phải biết nói tiếng Anh. Xin gọi hoặc text message: (416) 721-8172

Showing 1 result