G11 : Cần Thợ Nails - Tóc

Rating
Featured/Unfeatured
Claimed/Unclaimed

Cần 1 thợ nails full/parttime, biết everything or chân tay nước. Bao lương or ăn chia 6/4. Xin gọi:Thanh: (905) 387-8246 Cell: (905) 921-8246

Cần nữ thợ nails có kinh nghiệm, acrylic, gel, diping, waxing, lương hậu, nữ chân tay nước và receptionist, có thể bao lương.Xin gọi Anna: (647) 338-3829(416) 789-3551

Upper Middle / Eighth Line – Oakville. Cần thợ biết làm everything, khu da trắng, tip cao.Nếu cần xin gọi: (647) 500-7667(905) 845-9299

Cần nữ thợ nails biết tất cả, bao lương hay ăn chia, tip cao, khách da trắngXin gọi: (416) 833-1332 (905) 778-7999

Cần thợ bột, chân tay nước, tiệm sang, đẹp, cần biết tiếng Anh, tip cao, bao lương hoặc ăn chia 6/4.Xin gọi: (905) 730-7059

Cần thợ nails biết làm everything, tiệm busy.Xin gọi Anna: (519) 694-6295 (519) 453-1744

Cần gấp nữ thợ nails, lương bao trên over ăn chia. Xin gọi A. Tom: (705) 918-2524Mimi: (705) 562-2661

Cần nữ thợ nails biết bột và chân tay nước, bao lương $120-$150 ngày over ăn chia 5/5, bao chỗ ở và điện nước. Xin gọi: (905) 372-8882(289) 251-0893

Cần thợ nails, biết everything. Cần thợ tóc, biết làm nails càng tốt, làm luôn chủ nhật, Xin gọi: (647) 572-0789

Khách sang, tip hậu, cần gấp thợ nails biết everything, bao $700-$800/wk over ăn chia 6/4 tuỳ tay nghề. Text/call Jennie: (647) 216-1689(905) 425-8688

Cần thợ làm bột có kinh nghiệm, waxing càng tốt, ăn chia or bao lương. Làm việc 10 am-7 pm.Xin gọi: (647) 537-3216

Cần thợ nails kinh nghiệm bột, gel, bao lương trên ăn chia tùy theo tay nghề.Xin gọi: (905) 966-2211

Cần 1 nữ thợ nails biết everything.Xin gọi: (416) 545-9459(905) 455-1919

Trường Mỹ thuật chuyên cấp tất cả các loại bằng thẩm mỹ, hợp pháp sẽ không hết hạn cho thợ nails đang hoạt động trong nước. 30% off cho mùa dịch.Xin gọi Kevin Hiếu Trần: (437) 886-8689(647) 872-8277

Cần thợ nails biết everything có kinh nghiệm, bao lương over ăn chia và thợ chân tay nước, pickup Vaughan nếu tiện. Xin gọi: (647) 896-6990

Cần thợ biết everything, bio, dipping, waxing. Đưa đón Jane / Finch.Xin gọi: (647) 268-6981

Cần gấp thợ nails, tiệm đông khách, vùng St Catherines, bao lương $120/ngày, sau covid-19 bao $170/ngày over ăn chia 6/4, từ 9 am-7pm.Xin gọi: (289) 501-4737(905) 937-2323

Chuyên nhận dạy nam nữ học viên về tóc, học xong được chứng nhận giờ để thi lấy bằng, và nhận làm cho tiệm. Cần thợ làm tóc có kinh nghiệm.Xin gọi: (647) 779-9807

Nails, waxing, facial, permanent make up, body massage, eyelash extention, tatoo, body piercing, microblading, trường nhận dạy học viên ngành thẩm mỹ. Xin gọi Maxbill: (437) 235-4549

Cần thợ nails & thợ chân tay nước full/part time, công việc ổn định lâu dài, bảo đảm cho mùa Đông. Xin gọi: (905) 435-4747 (905) 903-8090

Showing 1 - 20 of 52 results