Thời Báo Vietnamese Newspaper

G05 : Cần Người Giữ Trẻ

Rating
Featured/Unfeatured
Claimed/Unclaimed

Cần người giữ trẻ, tuổi trung niên, có giúp việc nhà, bao ăn ở.Xin gọi: (647) 303-3082

Cần người từ 55-65 tuổi trông bé gái, đưa đón đi học & phụ giúp việc nhà, ở lại nhà, làm từ: Mon-Fri., lương $1000/th. cash.Xin gọi: (416) 689-9276

Cần người giữ trẻ có kinh nghiệm, đến nhà, lương $1,200/th, làm từ 8AM-8PMXin gọi Anna: (416) 856-9477

Cần nữ trung niên or du học sinh đến nhà giữ trẻ 2 bé, sáng đi chiều về. Bé 5 và 10 tuổi. Khu St. Catharines, Niagara Fall. Xin gọi:(416) 303-0285(647) 774-5218

Cần người trung niên dưới 60 tuổi trông hai trẻ 4 và 9 tuổi, làm việc nhà, bao ăn ởXin gọi: (647) 779-9679

Cần người giữ bé gái 6 tháng, 3 ngày 1 tuần và làm việc trong nhà. Liên lạc Thy: (905) 399-2957

Showing 6 results
error: Content is protected !!