G05 : Cần Người Giữ Trẻ

Cần người chăm trẻ dưới 1 tuổi, có kinh nghiệm về em bé, ở lại nhà, biết nấu ăn, việc nhà, biết c...
Bé 3 tuổi, bao ăn ở, lương $1100/th., Xin gọi chị Út: (705) 706-3007(705) 687-1270
Cần phụ nữ tới nhà giữ 2 bé, 3 tuổi và 9 tuổi. Xin gọi: (647) 228-7939
Cần người giữ bé trai trên 2 tuổi tại Quebec, bao ăn ở và di chuyển, lương hậu thương lượng trước...
Cần người đến nhà giữ trẻ, sáng đi chiều về, Monday – FridayXin gọi: (647) 232-8526
Need Nanny in Vaughan, full-time; 40 hr/wk, $12/hr, kids 8-12; Speak English; Need Dip or 1-2 yrs...
Showing 8 results

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT