Thời Báo Vietnamese Newspaper

G05 : Cần Người Giữ Trẻ

Rating
Featured/Unfeatured
Claimed/Unclaimed

Cần người đến nhà giữ trẻ 11 tuổi, không cần đưa rước đi học, bao ăn ở, trả tiền cash. Xin gọi: (647) 628-6899

Nhận giữ trẻ từ 3 tuổi trở lên. Xin gọi: (416) 875-0868

Cần người từ 55-65 tuổi trông bé gái, đưa đón đi học & phụ giúp việc nhà, ở lại nhà, làm từ: Mon-Fri., lương $1000/th. cash.Xin gọi: (416) 689-9276

Showing 4 results
error: Content is protected !!