Thời Báo Vietnamese Newspaper

G05 : Cần Người Giữ Trẻ

Rating
Featured/Unfeatured
Claimed/Unclaimed

Cần người giử trẻ, bé 6 tháng, bao ăn ở hay làm theo giờ, lương thỏa thuận.Xin gọi: (437) 992-9388

Cần người trung niên dưới 60 tuổi trông hai trẻ 4 và 9 tuổi, làm việc nhà, bao ăn ởXin gọi: (647) 779-9679

Cần người giữ 2 trẻ 5 và 6 tuổi, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, giúp chút việc nhà, ưu tiên người HuếXin gọi: (647) 287-5237

Showing 4 results
error: Content is protected !!