Thời Báo Vietnamese Newspaper

G05 : Cần Người Giữ Trẻ

Rating
Featured/Unfeatured
Claimed/Unclaimed

Cần người trông coi nhà cửa và 1 cháu bé 2 tuổi, làm chút việc nhà, bao ăn ở, lương theo thoả thuận Xin vui lòng gọi:(226)-973-8668

Cần người trung niên dưới 60 tuổi trông hai trẻ 4 và 9 tuổi, làm việc nhà, bao ăn ởXin gọi: (647) 779-9679

Showing 3 results
error: Content is protected !!