G05 : Cần Người Giữ Trẻ

Supervise 2 & 8 year old kids, work in employer’s home, 40-43 hours/week, $11.70/hour, requir...
Cần gấp người giữ 1 em bé 6 tháng, ở lại nhà, bao ăn ở, bao lươngXin gọi: (289) 828-6955
Cần người giữ trẻ có kinh nghiệm, đến nhà giữ bé1 trai 10 tháng tuổi và 2 bé trai 6-7 tuổi sau gi...
Cần người đến nhà giữ trẻ, sáng đi chiều về, Monday – FridayXin liên lạc: (647) 232-8526
Need Nanny in Vaughan, full-time; 40 hr/wk, $12/hr, kids 8-12; Speak English; Need Dip or 1-2 yrs...
Cần người kinh nghiệm biết chăm một trẻ trên 3 tháng và biết làm việc nhà, biết tiếng Anh. Bao ăn...
Showing 7 results

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT