G03 : Nhận Giữ Trẻ

Rating
Featured/Unfeatured
Claimed/Unclaimed

Nhận giữ trẻ mọi lứa tuổi tại nhà khu North York, gần York Uni., có bằng ECE. Xin gọi: (416) 801-1978

Nhận giữ trẻ mọi lứa tuổi, nhà sạch, thoáng mát, đưa đón sau giờ học. Xin gọi: (647) 893-3581

Nhận giữ trẻ mọi lứa tuổi, đưa đón sau giờ học, nhà thoáng, sạch sẽ. Xin gọi: (416) 909-2778

Gần square one. Nhận giữ trẻ, rước trẻ sau giờ tan học và giữ đến tối, giữ cuối tuần, hoặc vài tiếng khi ba mẹ bận. Có bằng ECA, kinh nghiệm làm ở daycare.Xin gọi Kathy: (647) 740-8568

Showing 4 results