Thời Báo Vietnamese Newspaper

E02 : Sửa Xe

Rating
Featured/Unfeatured
Claimed/Unclaimed

Chuyên sửa chữa các loại xe Âu, Mỹ, Nhật, các loại máy móc & hộp số, làm đồng, sơn sửa các loại xe với giá rẻ, công việc được bảo đảm 100% (warranty).Xin gọi Cẩm: (437) 238-6498

Timing belt, water pump, Brake, Front End, Tune up, Check Engine light, electrical diagnostic by appointment. Please call: (647) 887-9695

Chuyên sửa chữa xe lưu động, mua bán xe cũ, sơn sửa body, uy tín, tận tâm, giá phải chăng, car repair buy & sell used car. Chuyên sửa các loại xe Âu, Mỹ, Nhật. Xin gọi: (647) 891-7331

Showing 4 results