C10 : Sang Business

Rating
Featured/Unfeatured
Claimed/Unclaimed

Sang nhà hàng Việt có 24 ghế, đầy đủ dụng cụ, đang hoạt động bình thường. Mở từ 2008. Chủ muốn về hưu, New lease 3+2 $650/$720. Xin gọi: (519) 433-0002

Cần bán tiệm Nails. Cần thợ bao lương.Xin gọi: (587) 539-7939

Showing 2 results