Thời Báo Vietnamese Newspaper

Quy định ghi danh thẻ cử tri ở Texas vi phạm luật liên bang

Thẩm phán Orlando Garcia thuộc Tòa Sơ Thẩm Liên Bang đã đưa ra phán quyết trong ngày thứ Ba vừa qua rằng quy định của tiểu bang Texas ấn định thể thức ghi danh thẻ cử tri đã vi phạm luật lệ của chính quyền liên bang.
Theo đạo luật National Voter Registration Act được ban hành vào năm 1993 để áp dụng trên toàn quốc, tất cả những cử tri khi nộp đơn xin bằng lái xe hơi hoặc xin gia hạn các bằng lái đã hết hạn đều được có cơ hội ghi danh thẻ cử tri rất dễ dàng. Họ chỉ cần nói có hoặc ưng thuận thì coi như đã xong thủ tục, và sẽ được nhận thẻ cử tri trước ngày bầu cử.
Tuy nhiên, tại Texas, người dân khi làm những thủ tục đó hoặc cập nhật hồ sơ bằng lái xe của mình trên trang mạng sẽ gặp nhiều trở ngại so với khi họ ra ghi tên tại văn phòng của Nha Lộ Vận. Trong trường hợp này, họ sẽ được thông báo rằng việc bấm vào ô “Yes” không có nghĩa là thủ tục ghi danh thẻ cử tri đã hoàn tất. Ngược lại, họ sẽ được chỉ dẫn là phải vào một trang khác để có mẫu đơn, rồi in xuống để điền vào và mang đi gửi qua bưu điện.
Vì thế nên tổ chức Texas Civil Rights Project đã nộp đơn kiện tiểu bang Texas vào năm 2016 để nói rằng quy định này coi như là một bước cản trở cho những cử tri ghi danh qua mạng Online của Nha Lộ Vận, bất công so với những cử tri ghi danh tại văn phòng khi xin gia hạn bằng lái. Tổ chức này nói quy định của Texas như vậy coi như đã vi phạm vào Nguyên tắc được Bảo vệ Bình Đẳng của Hiến Pháp Hoa Kỳ và luật lệ liên bang.
Thẩm phán Orlando Garcia nói rằng phán quyết bằng văn bản của ông sẽ được loan báo trong vòng 14 ngày sắp tới với những lý do để giải thích. Hiện nay, tiểu bang Texas không chấp nhận việc ghi danh thẻ cử tri qua mạng online, nhưng giờ đây có thể sẽ bị buộc phải chấp nhận điều này.
Chính quyền tiểu bang Texas từ nhiều năm qua đã cương quyết bảo vệ quy định đòi cử tri phải chứng minh thẻ căn cước để đi bầu, vốn được xem như là một trong quy định của tiểu bang khắt khe nhất trên nước Mỹ, do bởi ảnh hưởng của phe Cộng Hoà chiếm đa số tại cả hai viện ở quốc hội.

Comments are closed.

error: Content is protected !!