Quốc vương Thái Lan củng cố và mở rộng quyền lực

Hai trung đoàn bộ binh đã được điều chuyển và đặt dưới quyền chỉ huy trực tiếp của Quốc vương Thái Lan Maha Vajirusongkorn (Rama X) bằng một sắc lệnh hoàng gia không cần thông qua quốc hội.
Sắc lệnh có hiệu lực từ ngày 1/10 đã viện dẫn Điều 172 của Hiến pháp Thái Lan, trong đó cho phép nhà vua có quyền ban sắc lệnh hoàng gia trong trường hợp khẩn cấp đe dọa an ninh quốc gia và an nguy của hoàng tộc.
Theo sắc lệnh trên, trung đoàn bộ binh số 1 và số 11 đóng tại thủ đô Bangkok sẽ không còn nghe lệnh từ các sĩ quan quân đội nữa mà chịu sự chỉ huy trực tiếp của Bộ Tư lệnh an ninh hoàng gia do vua Rama X đứng đầu. Phó chỉ huy lực lượng này hiện nay vẫn là hoàng hậu Suthida.
Về mặt lý thuyết, Quốc Vương Thái Lan là tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang của nước này, nhưng trên thực tế quyền lực khá hạn chế.
Xét về cấp bậc trong quân đội, vua Rama X đang giữ hàm thống chế lục quân và không quân, thủy sư đô đốc trong hải quân. Đây đều là các cấp bậc 5 sao, cao hơn cả đại tướng vốn chỉ 4 sao.
Vua Rama X, người vừa chính thức làm lễ lên ngôi hồi tháng 5/2019, trên thực tế đã nắm ngai vàng từ tháng 10/2016 sau khi vua cha Bhumibol Adulyadei băng hà.
Tân vương đã cho thi hành nhiều chính sách đổi mới, trong đó hướng tới việc củng cố quyền lực hoàng gia dưới sự ủng hộ của chính phủ do ông Prayuth Chan-ocha, một cựu đại tướng lục quân Thái Lan, làm thủ tướng.

More Stories...