Níu kéo tuổi đời?

Bà Đặng Tuyết Mai, vợ cũ ông Nguyễn Cao Kỳ, người đã trên 70 tuổi, với cách ăn mặc, và xâm tay.. để níu kéo tuổi đời??

More Stories...