Những nhà hàng Việt trong thung lũng điện tử, cung cấp thức ăn miễn phí cho các nhân viên y tế

San Jose, California: Theo những tin tức loan báo hôm thứ bảy ngày 16 tháng 5, một số các cơ sở thương mại, những nhà hàng, tiệm cà phê của người Việt trong vùng thung lũng điện tử đã hàng ngày cung cấp thức ăn miễn phí cho các nhân viên y tế làm việc trong các bệnh viện trong khu vực.
Một trong những nhà hàng đầu tiên cung cấp thức ăn miễn phí cho các bệnh viện là nhà hàng Hà Nội, đã cung cấp 4 ngàn bữa ăn trong vòng 7 tuần lễ.
Quỳnh Lê, chủ nhân của nhà hàng Nam Giao ở thành phố San Jose không những cung cấp thức ăn miễn phí cho các bệnh viện mà còn cho cả những người không nhà trong thành phố.
Những phần ăn đã được gửi đến cho các bệnh viện như Kaiser Permanente Medical Center, Regional Medical Center, Valley Medical Center, O’Connor Hospital và những bệnh viện khác.

More Stories...