Những người Canadians chi tiêu 80 tỷ dollars cho việc tu sửa nhà cửa

Toronto: Theo bản nghiên cứu của công ty Altus Group, cung cấp dịch vụ địa ốc và điện toán, vừa được công bố hôm thứ ba ngày 11 tháng 8 cho thấy là tuy có nhiều người Canadians mất việc vì đại dịch, nhưng số tiền chi tiêu sửa sang nhà cửa ở Canada lên đến hàng chục tỷ dollars.
Theo bản nghiên cứu thì trong năm 2019,số tiền mà những người Canadians bỏ ra sửa sang nhà cửa lên đến 80 tỷ dollars.
3 phần tư những chi tiêu về nhà cửa của những người Canadians là tân trang (upgrades) chứ không phải sửa ( repair) và số tiền dùng để tân trang lên đến trên 61 tỷ dollars.
Trong số 61 tỷ dollars này có 14 tỷ dollars mà các chủ nhà mượn từ ngân hàng,qua những cách xin gia tăng số nợ nhà, vì hiện nay mức lãi suất nợ nhà hết sức thấp

More Stories...