Thời Báo Vietnamese Newspaper

Nhiều chi tiết mới trong vụ xe lửa Amtrak chạy quá vận tốc

Một bộ phận kiểm soát vận tốc xe lửa dùng để khám phá và giảm tốc độ các xe lửa đang chạy đã không được dùng cho chuyến xe lửa bị tai nạn ngày 19/12. Xe lửa Amtrak đã chạy đến 80 dặm/giờ trên một đường cong với vận tốc chỉ cho phép tối đa 30 dặm/giờ mà thôi, nên đã gây ra tai nạn nói trên.

Theo các nhà điều tra, nếu hệ thống hãm thắng tự động (PTC) được vận hành, những cảm biến dọc hai bên đường rầy sẽ có thể giúp tàu giảm tốc độ trước khi tàu đi vào khúc cua nơi xảy ra vụ trật đường rầy, và tai nạn có thể tránh được.

Quốc hội Mỹ đã yêu cầu mọi tuyến đường sắt phải hoàn thành việc lắp đặt hệ thống PTC trong năm 2015. Tuy nhiên, sau sự trì hoãn của các công ty sử dụng đường sắt, vốn đóng góp cho quốc hội tổng cộng 56 triệu Mỹ kim trong các chiến dịch, quốc hội đã đồng ý gia hạn việc hoàn thành PTC đến cuối năm 2018 và để ngỏ việc hoàn tất có thể kéo dài đến năm 2020.

Comments are closed.

error: Content is protected !!