Người Việt ở Houston, biểu tình ủng hộ tổng thống Trump trước tòa tổng lãnh sự Trung quốc.

Houston, Texas: Như chúng ta cũng biết, chính quyền Mỹ đã buộc tòa tổng lãnh sự Trung quốc phải đóng cửa trong vòng 72 tiếng đồng hồ, vì nơi này được xem là trung tâm của hệ thống gián điệp và tin tặc Trung quốc, đang tìm cách ăn cắp những dữ kiện bí mật quốc gia của Hoa Kỳ, những bí mật của các công ty Mỹ và những dữ kiện về các cuộc thử nghiệm tìm thuốc chủng COVID-19 của các công ty Hoa Kỳ.
Vì bất ngờ bị đóng cửa, nhân viên tòa tổng lãnh sự này không mang đi kịp những giấy tờ bí mật, nên họ đã nổi lửa đốt giấy tờ ngay trong sân tòa tổng lãnh sự và gây một đám cháy lớn khiến xe cứu hỏa phải đến nhưng không được vào trong sân, vì là lãnh thổ đặc quyền ngoại giao của Trung quốc.
Chiều thứ sáu 24 tháng 7, vào lúc 4 giờ chiều, khi 72 tiếng đồng hồ đáo hạn, người ta thấy những nhân viên của tòa tổng lãnh sự, khăn gói ra đi.. với hàng loạt va ly, thùng mủng, trên những chiếc U-Haul mướn.
Cũng trong chiều hôm thứ sáu, các nhân viên an ninh Hoa Kỳ gồm cả những cảnh sát liên bang FBI mà đa số mặc thường phục, đã dùng gậy sắt phá cửa sau của tòa tổng lãnh sự.. Bây giờ tòa nhà này không còn hưởng đặc quyền ngoại giao nữa.
Cũng trong buổi chiều hôm thứ sáu, một nhóm những người Việt biểu tình ủng hộ việc chính quyền Mỹ đóng cửa tòa tổng lãnh sự Trung quốc ở Houston. Những người Việt đã trương cờ vàng ba sọc đỏ, cờ Hoa Kỳ và cờ của tiểu bang Texas, cũng như những biểu ngữ ủng hộ tổng thống Trump. Người ta thấy những biểu ngữ như “tổng thống Trump là tổng thống Mỹ hàng đầu”, “những tên mật vụ Tàu cút về nước”…
Để trả đũa, Trung quốc đã buộc Hoa Kỳ phải đóng cửa tòa tổng lãnh sự ở Thành Đô

BRA200258_local_728x90_A

More Stories...