Người Việt biểu tình chống treo cờ Việt Cộng ở Toronto

Toronto: Hàng trăm người đã xuống đường tuần hành tại tòa thị sảnh thành phố Toronto, nhằm phản đối việc treo cờ Việt Cộng tại thành phố Toronto trong những ngày cuối tuần qua 31 tháng 8 năm 2020
(hình ảnh của nhiếp ảnh gia Phó Đức Lâm)

More Stories...