Người lớn tuổi nhất Canada qua đời

North Bay, Ontario: Theo những tin tức vừa loan báo thì cụ bà già nhất Canada vừa qua đời hôm thứ tư ngày 5 tháng 6, hưởng thọ 114 tuổi.
Cụ bà Ellen Gibb hay còn gọi là cụ bà Dolly đã chết một cách bình an tại một nhà dưỡng lão ở thành phố North Bay, tỉnh bang Ontario, bên cạnh có cô con gái và thân nhân.
Theo thân nhân của cụ Dolly thì cụ sống lâu là nhờ tính di truyền, ăn uống cẩn thận, đi bộ hàng ngày, thương yêu gia đình và rộng rãi với mọi người.
Cụ bà có hai con gái, và khi chết đi chỉ còn 1 cô con gái còn sống, 9 đứa cháu, 22 đứa chắt và 12 đứa chít ( great-great grand children)

More Stories...