Người bản địa Métis đòi đất

Những người bản địa Métis ở Saskatchewan và ở Alberta đang mở một cuộc vận động quy mô để đòi chính quyền liên bang phải trả lại cho họ…120,000 cây số vuông đất trong một dãy đất nối liền giữa vùng miền bắc của cả hai tỉnh này.

Hôm thứ Tư 16-10, các đại diện của họ đã nộp một tuyên bố đòi đất dài tới 33 trang lên tòa án liên bang ở Saskatoon. Hành động pháp lý này là nhắm mục đích buộc chính quyền Ottawa phải đàm phán bên ngoài tòa án.

Ông Ron Quintal, chủ tịch Fort McKay Métis Nation ở đông-bắc Alberta, tuyên bố nation của ông muốn nói thật rõ với người Canada và với các nhà lập pháp rằng dân tộc Metis là những người đã đóng góp cho sự thành công và thịnh vượng chung của Canada, và rằng đây là một hành động pháp lý đã lâu chưa được ai giải quyết, vốn dĩ đã có thể tránh được nếu như các chính phủ liên tiếp nhau đơn giản chỉ cần…”làm đúng và thừa nhận rằng tiến trình tách người Metis ra khỏi đất đai của họ (scrip process – một hệ thống phân chia đất của liên bang áp dụng vào cuối thế kỷ 19, chỉ cho người Métis 160 – 240 mẫu Anh đất (một mẫu Anh = 0.4 mẫu ta) đã tước đi của dân tộc này những gì mà luật pháp đã hứa”. Theo những người Métis, sự lạm dụng, lạm quyền, quản lý sai trái, và những hành động lừa đảo với mục đích chiếm đoạt đã ngăn cản họ không có những mẫu đất đó.

Theo lời ông Quintal, hầu hết số đất mà hôm nay họ đòi đều nằm trong trung tâm của vùng đất đang khai thác dầu cát.

More Stories...