Ngân hàng trung ương Canada không thay đổi mức lãi suất

Ottawa: Trong bản công bố phổ biến hôm thứ tư ngày 9 tháng 9, ngân hàng trung ương Canada đã không thay đổi mức lãi suất căn bản vẫn là 0.25 phần trăm.
Mức lãi suất căn bản ở Canada đã xuống đến mức thấp 0.25 phần trăm.
Theo các viên chức của ngân hàng trung ương thì mức lãi suất thấp sẽ tiếp tục được duy trì cho đến khi mức lạm phát cao hơn 2 phần trăm, là mức mà các chuyên gia tài chánh xem là mức nguy hiểm cho nền kinh tế.
Với mức lãi suất thấp ở mức kỷ lục, sẽ giúp cho nền kỹ nghệ địa ốc tiếp tục phát triển vì nhiều người sẽ có khả năng mua nhà ở mức lãi suất thấp này.

More Stories...