Ngân hàng Royal là ngân hàng Canada đầu tiên dùng năng lượng mặt trời.

Montreal: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 29 tháng 7, ngân hàng Royal, ngân hàng lớn nhất Canada đã ký hợp đồng mua điện mặt trời từ công ty BluEarth Renewables. Ngân hàng Royal là ngân hàng Canada đầu tiên sử dụng điện mặt trời.
Theo bản hợp đồng, công ty BluEarth Renewables sẽ bán cho ngân hàng Royal một số lượng điện mặt trời lá,500 megawatts -hours cho 1 năm: bằng số lượng điện để cung cấp cho 2,600 nhà tư nhân trong 1 năm.
Ngân hàng Royal thỏa thuận mua điện mặt trời nhằm giúp đỡ nền kỹ nghệ điện mặt trời đang phát triển ở tỉnh bang Alberta: với sự suy thoái của nền kỹ nghệ dầu khí, chính quyền tỉnh bang Alberta đã chuyển qua mở các nông trại gió lấy điện mặt trời, nhằm cứu nguy cho nền kinh tế.

More Stories...