Nếu thầy cô giáo dương tính với Covid-19, học trò lớp đó có cần cách ly không?

Một thính giả ở Maple Ridge đã hỏi đài CityNews về các giao thức tại các trường học rằng nếu giáo viên hoặc trợ lý xét nghiệm dương tính với COVID-19. “Nếu họ có năm lớp một ngày, mỗi lớp 30 học sinh, thì tất cả 150 học sinh trong số đó có cần phải ở nhà và cách ly trong 14 ngày không?”

CityNews trả lời: Craig Sorochan, phát ngôn nhân của Bộ Giáo Dục B.C. cho biết: “Chúng tôi biết rằng hầu hết các học khu đang chuyển sang mô hình học kỳ mỗi tam cá nguyệt một cách chính xác để giới hạn số lượng học sinh mà mỗi giáo viên sẽ gặp mỗi ngày. Kế hoạch cũng yêu cầu các giáo viên trực và trợ lý giáo dục phải đeo mặt nạ hoặc giữ khoảng cách với những người khác nếu họ đang làm việc với nhiều hơn một nhóm.

Nhưng nếu một giáo viên xét nghiệm dương tính COVID-19, điều đó không nhất thiết có nghĩa là tất cả học sinh học chung lớp sẽ cần phải tự cô lập. “Các em học sinh và nhân viên trong nhóm thuần tập của một trường hợp COVID-19 được xác nhận có thể không phải là liên hệ thực sự.”

Shannon Greer, phát ngôn nhân của Bộ Y Tế B.C. cho biết. “Sức khỏe cộng đồng quyết định ai là người liên hệ thực sự dựa trên cuộc điều tra của họ. Nhưng các thành viên trong nhóm học tập của giáo viên sẽ cần phải cách ly ở nhà trong khi cuộc điều tra như vậy được tiến hành.”

C.Y

More Stories...