Nền kỹ nghệ địa ốc Toronto trên đà tiến triển

Dường như gió đã đổi chiều trong nền kỹ nghệ địa ốc ở vùng thủ phủ Toronto?
Theo hội đồng địa ốc Toronto phổ biến hôm 5 tháng 6, có những hy vọng là nền kỹ nghệ địa ốc ở thành phố này đang trên đà tiến triển trở lại.
Theo bản công bố của hội đồng địa ốc thành phố Toronto thì trong tháng 5 vừa qua, số nhà bán được ở Toronto là gần 10 ngàn căn, tăng 18.9 phần trăm so với số nhà bán được trong tháng 5 năm ngoái 2018. Tưởng cũng nên nói thêm là số nhà bán được trong tháng 5 năm 2018 tại thành phố Toronto là số nhà bán được thấp nhất trong vòng 15 năm qua.
Giá một căn nhà trung bình ở vùng thủ phủ Toronto trong tháng 5 năm nay là $838,540, tăng 3.6 phần trăm trong vòng 1 năm.

More Stories...