Nền kỹ nghệ địa ốc tỉnh bang New Brunswick cũng phát triển mạnh

Moncton, New Brunswick: Sự phát triển của nền kỹ nghệ địa ốc trong những tháng qua ở Canada,không những chỉ diễn ra ở các tỉnh bang lớn mà còn ở các tỉnh bang nhỏ như tỉnh bang New Brunswick ở miền đông Canada.
Theo những công bố của hội đồng địa ốc thành phố Moncton, tỉnh bang New Brunswick, thì trong 5 tháng đầu năm nay, số lượng nhà bán được ở thành phố Moncton đã gia tăng 23.7 phần trăm, so với số lượng nhà bán được trong cùng thời gian năm ngoái.
Riêng trong tháng 5 vừa qua, số nhà bán được ở tỉnh bang New Brunswick đã bán chạy ở tốc độ nhanh nhất trong vòng 10 năm qua.
Theo chuyên gia địa ốc George Murray thì nền kỹ nghệ nhà cửa ở tỉnh bang New Brunswick phát triển mạnh, nhờ vào số di dân và những người tỵ nạn vừa đến tỉnh bang này trong những tháng qua.

More Stories...