NASA dùng máy để tiên đoán chính xác hơn về mức độ tăng vọt của các cơn bão

Cơn bão Laura đã gia tăng cường độ với sức gió từ 75 dặm/giờ lên đến 140 dặm/giờ chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ, khiến nó chuyển biến từ bão cấp 1 lên thành cấp 4, dẫn đến nhiều lo âu cho cư dân cũng như chính quyền trong chính sách thích ứng để đối phó kịp thời. Vì thế nên việc tiên đoán về cường độ của những cơn bão khi đổ ập vào bờ rất khó chính xác.

Nhưng giờ đây một toán các nhà nghiên cứu tại trung tâm Jet Propulsion Laboratory của cơ quan NASA đang hy vọng là những dữ liệu thu thập được để tổng hợp và phân tích trên các máy điện toán sẽ giúp họ có thể tiên đoán về sự tăng vọt nhanh chóng cường độ của bão một cách chính xác hơn so với những cách thức tiên đoán như trước đây.

Việc tiên đoán này rất khó vì nó dựa vào nhiều yếu tố và môi trường bên ngoài cũng như bên trong của cơn bão, chẳng hạn như mức độ nước mưa rơi xuống nặng hạt đến mức nào cũng như sức gió tăng vọt mạnh thẳng lên trời bên trong tâm bão. Và từ đó các chuyên gia có thể tiên đoán là cơn bão này dễ có nguy cơ gia tăng cường độ rất nhanh, được xem là có tốc độ tăng vọt hơn 35 dặm/giờ chỉ trong vòng 24 giờ đồng hồ.

Dựa vào những dữ kiện mới được tổng hợp và nghiên cứu này từ những cơn bão trong thời gian từ năm 2009 đến 2014, các chuyên gia của NASA đã so sánh với những tiên đoán của Nha Khí Tượng Quốc Gia, và thấy rằng kết quả tiên đoán của mình có mức độ chính xác hơn từ 60% đến 200%.

More Stories...