Năm quân nhân Canada yểm trợ nhà dưỡng lão đã bị nhiễm Covid-19

Năm thành viên của Quân lực Canada (CAF) đang giúp đỡ tại các trung tâm chăm sóc dài hạn trong đại dịch đã được chẩn đoán mắc bệnh Covid-19. Một tuyên bố từ CAF cho biết 4 trong số những thành viên này đang phụ giúp tại các nhà chăm sóc ở Québec, trong khi 1 người đóng ở Ontario.

Thủ tướng Justin Trudeau cho biết hôm 15/5 rằng chính phủ sẽ xem xét các phương thức an toàn. Ông nói: “Chúng ta cần bảo đảm rằng chúng ta đang làm mọi thứ có thể để bảo vệ họ, vì vậy chúng ta sẽ xem xét các phương thức tại chỗ và xem liệu các phương thức có thể được tăng cường như thế nào, cũng như bảo đảm rằng các trường hợp Covid-19 không lan rộng trong Quân lực Canada và những người khác đang phục vụ đất nước chúng ta”.

Các cơ sở chăm sóc dài hạn đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch. Giám đốc y tế công cộng Canada, bác sĩ Theresa Tam cho biết, những cái chết trong những ngôi nhà này chiếm hơn 80% số ca thiệt mạng trên toàn quốc.

Hiện có khoảng 1.400 thành viên Quân lực Canada trợ giúp tại 25 cơ sở ở Québec và 275 binh sĩ tại 5 cơ sở ở Ontario.

BRA200258_local_728x90_A

Quân đội cho biết các thành viên đang có các “biện pháp phòng ngừa đặc biệt” để ngăn chặn sự lây lan của virus. Nhân sự được đào tạo trước khi được điều động, bao gồm cả cách mặc đồ bảo hộ cá nhân.
CAF cho biết họ sẽ cung cấp thông tin cập nhật hai tuần một lần về việc có bao nhiêu thành viên hoạt động tại các nhà chăm sóc bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Tiến sĩ Horacio Arruda, giám đốc y tế công cộng Quebec, cho biết ông không có thông tin nào về các thành viên CAF bị nhiễm Covid-19.

Ông nói: “Vì họ thuộc quân đội nên họ thuộc chính phủ liên bang. Nếu họ cần chăm sóc, chúng tôi sẽ chăm sóc họ nhưng tôi không có dữ liệu cụ thể”.

Nguyên Minh (Theo Global News)

More Stories...