Thời Báo Vietnamese Newspaper

Mười nước bị lọt vào danh sách “Đặc biệt quan ngại” của Hoa Kỳ

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã chỉ định 10 quốc gia, trong đó có Myanmar, Trung Quốc, Iran và Bắc Hàn vào danh sách các “Quốc gia cần Quan tâm Đặc biệt” (CPC) theo Đạo luật Tự do Tôn giáo Quốc tế vì đã tham gia hoặc dung túng các vi phạm tự do tôn giáo.

Các nước Eritrea, Sudan, Saudi Arabia, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan cũng đã bị liệt vào danh sách này.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng Pakistan đã bị bổ sung vào danh sách “Cần Theo dõi Đặc biệt” vì vi phạm nghiêm trọng về tự do tôn giáo.

Một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: “Việc bảo vệ tự do tôn giáo là rất quan trọng đối với hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Việc chỉ định này nhằm mục đích nâng cao sự tôn trọng tự do tôn giáo ở các nước. Chúng tôi hoan nghênh những sáng kiến này và mong muốn tiếp tục đối thoại.”

Comments are closed.

error: Content is protected !!