Mừng lễ Đản sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ

Ngày 03-01-2016, tại Hội quán Phật Giáo Hòa Hảo (PGHH) Houston, Texas, hàng trăm tín đồ PGHH đã tổ chức mừng lễ Đản sanh lần 88 của Đức Giáo Chủ Huỳnh Phú Sổ. Có rất nhiều đồng đạo từ các tiểu bang khác về tham dự.

Buổi lễ được đặt dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Anh Dũng, trưởng Ban Trị sự, với đủ các nghi thức tôn giáo trang nghiêm. Ngày lễ đản sanh của Đức Thầy, người sáng lập ra PGHH là lễ cầu nguyện cho quốc thái dân an, dâng ý nguyện của Đức Thầy khuyên bảo tín đồ sống tốt đời, đẹp đạo, học Phật tu thân, báo đáp tứ ân, thương yêu dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức.

Những năm qua các tín đồ PGHH đã thực hiện tốt chủ trương đoàn kết lương giáo cũng như trong công tác xã hội, từ thiện.

Tin, ảnh: Bạch Cúc

sinh us 1822

Tin tức khác...