Mức lãi suất nợ nhà ở Mỹ xuống thấp đến đáy

New York:Theo những tin tức thông báo hôm thứ hai ngày 27 tháng 7 thì mức lãi suất nợ nhà ở Mỹ tiếp tục sút giảm đến những kỷ lục mới.
Theo the Mortgage News Daily, thì mức lãi suất của loại nợ cố định 30 năm, đã xuống đến mức thấp kỷ lục là 2.87 phần trăm, so với mức 3.87 phần trăm trong vòng 1 năm trước.
Ông Matthew Graham, chủ tịch điều hành của the Mortgage News Daily cũng nói là vì những cạnh tranh, có những quỹ tín dụng còn hạ mức lãi suất cho những người mượn nợ nhà xuống còn 2.625 phần trăm.
Theo nhận định của các chuyên gia tài chánh thì với tình hình đại dịch vẫn còn trầm trọng ở Mỹ, hàng chục triệu người vẫn còn thất nghiệp, thì mức lãi suất nợ nhà có thể còn xuống nữa cho đến mức 2.25 phần trăm trong tương lai?

More Stories...