Một linh mục Việt bị nhiễm COVID-19

Fountain Valley, California: Trên trang Facebook nhà thờ Holy Spirit Catholic ở thành phố Foutain Valley, tiểu bang California có đăng tin là linh mục chánh xứ Thánh Linh, linh mục Trần Cao Thượng đã bị nhiễm COVID-19.
Linh mục Thượng cũng cho biết là hiện linh mục đang theo đúng chỉ dẫn của các bác sĩ, sống cách ly 14 ngày.
Ngài cũng cho biết lần cuối linh mục cử hành thánh lễ vào 6 giờ chiều hôm thứ năm 16 tháng 7 và làm phép giải tội và rửa tội cho một số người vào ngày thứ bảy 19 tháng 7.
Vì thế nếu những ai có mặt trong các buổi lễ vừa kể thì nên đi thử nghiệm?

More Stories...