Montréal và Québec hợp tác giải quyết vấn đề vô gia cư

Các chính quyền tỉnh bang và thành phố đang thực hiện một cam kết quan trọng để chống lại tình trạng vô gia cư ở Montréal, với 5,45 triệu đô-la được dành riêng trong vài năm tới. Khoảng tiền mới được dùng để giúp đỡ người dân bản địa và lập một trung tâm tạm trú trong thành phố.
Sự hợp tác giữa chính phủ Québec và thành phố, được công bố vào cuối tuần qua, diễn ra trong khi một cuộc khủng hoảng vô gia cư đang gia tăng tại khu vực Cabot Square ở trung tâm thành phố.
Những người ủng hộ đã tranh cãi về việc cung cấp thêm dịch vụ trong khu vực, nói rằng tình hình đang rơi vào hỗn loạn kể từ khi trung tâm tạm trú Open Door được dời đến một khu phố khác.
Khoản tài trợ sẽ được sử dụng để lập ra chương trình FRMI, một sáng kiến mới để chống lại tình trạng vô gia cư trong thành phố. Trong năm năm tới, nó sẽ được sử dụng để yểm trợ các biện pháp trên khắp Montréal.
FRMI sẽ đặc biệt giúp đỡ những phụ nữ đang sống trên đường phố, cung cấp yểm trợ nhà ở xã hội và cung cấp yểm trợ cho những người bản địa thường xuyên lui tới quảng trường Cabot.
Nó cũng sẽ được sử dụng để thực hiện một dịch vụ tiêu thụ rượu có giám sát cho người vô gia cư ở Montréal. Trong khi hầu hết các trung tâm tạm trú trong thành phố là những trung tâm “khô”, thì cái gọi là trung tâm tạm trú “ướt” không từ chối những khách hàng đang chịu ảnh hưởng của rượu.
Thị trưởng Montréal, Valérie Plante ca ngợi sự hợp tác, nói rằng trung tâm mới sẽ cung cấp nhiều dịch vụ hơn cho những người cần nó nhất.
Bà nói rằng thỏa thuận này là một bước quan trọng trong việc phòng ngừa và chống lại tình trạng vô gia cư, bằng cách góp phần vào những thay đổi cụ thể trong đời sống của những người Montréal dễ bị tổn thương.
Thiên Kim
(Theo GlobalNews)

More Stories...