Mòn Mỏi

Thanh Tịnh

– Em ơi nhẹ cuốn bức rèm tơ
Tìm thử chân mây khói tỏa mờ
Có bóng tình quân muôn dặm ruổi
Ngựa hồng tuôn bụi cõi xa mơ

– Xa nhìn trong cõi trời mây
Chị ơi, em thấy một cây liễu buồn

– Bên rừng em hãy lặng nhìn theo
Có phải chăng em ngựa xuống đèo ?
Chị ngỡ như chàng lên tiếng gọi
Trên mình ngựa hí, lạc vang reo

BRA200258_local_728x90_A

– Bên rừng ngọn gío rung cây
Chị ơi, con nhạn lạc bầy kêu sương

– Tên chị ai gieo giữa gió chiều
Phải chăng em hỡi tiếng chàng kêu
Trên giòng sông lặng em nhìn thử
Có phải chăng người của chị yêu ?

– Sóng chiều đùa chiếc thuyền lan
Chị ơi, con sáo gọi ngàn bên sông
Ôi kìa bên cõi trời Đông
Ngựa ai còn ruổi dặm hồng xa xa

– Này lặng em ơi, lặng lặng nhìn
Phải chăng mình ngựa sắc hồng in
Nhẹ nhàng em sẽ buông rèm xuống
Chị sợ bên song bóng ngựa chìm

– Ngựa hồng đã đến bên hiên
Chị ơi, trên ngựa chiếc yên …. vắng người

Bài hát Từ Đó Em Buồn qua phần trình bày của Hoài Hương

  •     Từ đó em buồn
More Stories...