Thời Báo Vietnamese Newspaper

Miễn đóng tiền phạt trả trễ các vụ vi phạm luật giao thông

Những ai vi phạm luật lệ giao thông khi sử dụng các làn xe trên xa lộ có thu phí mà không chịu trả tiền đang được hưởng sự khoan hồng của văn phòng Bộ Giao Thông Texas khi quyết định sẽ không truy thâu thêm số tiền phạt trả trễ cho những vi phạm nào đã xảy ra trước ngày 1 tháng 3 năm nay.
Thông thường, mỗi khi người dân vi phạm các điều luật trên xa lộ thu phí này, họ sẽ nhận được giấy phạt gửi về nhà, và phải đóng số tiền thu phí thông thường, cộng với những lệ phí hành chánh khác. Ngoài ra, nếu trả trễ, những người vi phạm này sẽ phải đóng thêm một lệ phí đóng tiền phạt trễ sau 30 ngày của hạn chót phải đóng tiền.
Quy định mới của Bộ Giao Thông ấn định lệ phí đóng tiền phạt trễ này sẽ không quá $4 cho mỗi tháng, hoặc là $48 cho một năm. Nhưng theo lời của ông James Bass là giám đốc điều hành của Bộ Giao Thông Texas cho biết thì để bầy tỏ tinh thần phục vụ khách hàng tốt đẹp, cơ quan chính quyền này sẽ miễn bắt những người vi phạm luật giao thông trước ngày 1 tháng 3 năm nay phải đóng thêm lệ phí phạt trả trễ này. Tuy nhiên, những người này vẫn phải đóng đầy đủ những khoản thu phí trên các tuyến đường xa lộ thu phí mà họ đã sử dụng mà không đóng tiền trước đó.

Comments are closed.

error: Content is protected !!