Thời Báo Vietnamese Newspaper

Lễ Phục sinh tại Ngôi Lời Nhập Thể

Hôm Chủ nhựt 1 tháng 4, hàng ngàn người Ki tô giáo vùng Southwest Houston đã nô nức đến nhà thờ Ngôi Lời Nhập Thể để tham dự thánh lễ Phục Sinh mừng ngày Chúa sống lại.
Bạch Cúc

Comments are closed.

error: Content is protected !!